Feeder Pecanje

Feeder Montaže

MONTAŽE

Takve hranilice se po pravilu montiraju na “paternoster” način što se može najbolje videti i naučiti iz priloženih ilustracija. Mada na prvi pogled ne izgleda tako, najjednostavniji je sistem sa tri omče – koji ima dva modaliteta. Kod oba je karabinjer, na koji će se stavljati i po želji menjati tip i veličina hranilice, “zarobljen“ u gornjoj omči (najbližoj vrhu štapa), zatim slede jošdve “prazne“ omče, koje predstavljaju ukrućivanje osnovnog najlona ko prevencija od mršenja, a onda dolazimo do razlike: u jednom slučaju se sistem završava najmanjom omčom koja služi za klasično montiranje, po pravilu, tanjeg predveza na čijem je kraju, takođe, vezana omča, a u drugom slučaju je na kraju sistema ostavljena najveća omča čiji se jedan “krak“ odseca neposredno uz čvor i tako se dobija vršni deo debljine osnovnog najlona, na čiji se kraj – direktno – veže udica. Postoje i drugi sistemi, ali ovo su osnovni koji će zadovoljiti u najvećem broju slučajeva. Treba istaći da se kao osnovni koriste relativno tanki najloni, po pravilu debljine do 0,20 mm!
Ovo je jedan od najbitnijih preduslova za efikasnost pomenutih sistema tehnike pecanja feeder štapovima uopšte. Podrazumeva se da takvi monofili (a mogu se koristiti i specijalne ultra tanke tonuće pletenice!) budu vrhunskog kvaliteta. Znači da na njima ne treba štedeti i treba ih kupovati na proverenim mestima, što je slučaj i sa materijalom za predvez, za šta su se fluorokarboni poznatijih proizvođača pokazali kao najkvalitetnija rešenje.

Nije svejedno ni kako će biti vezana udica na takvom predvezu! Mnogi ribolovci ignorišu činjenicu da je jako bitno kako će biti okrenut čvor na udici – spolja ili iznutra. Neverovatno je koliko je to važno, pogotovo kada se koriste sitne udice!

Umesto da ovde razvijamo teoriju o tome savetujemo vam da se u to sami uverite vezujući udicu na oba pomenuta načina i da uporedite koja će duže, a bez kačenja, kliziti po vašem dlanu! Na

ša proba sa udicama br. 10 nije pokazala nikakvu razliku u efikasnosti kačenja, ali koristili smo udice s pločicom! U svakom slučaju nije zgorega ispoštovati savet da: pravilno vezana udica znači da će se riba sama upecati, pokušavajući da ispljune mamac, čim nešto posumnja! Umesto da često krivite svoje reflekse što su vam kontre neproduktivne, proverite i kako ste vezali udicu!

Ostavite odgovor

Back to top button