Home / Stefan

Stefan

  • Stefan's profile was updated 1 year ago

  • Stefan wrote a new post 5 years, 9 months ago

    Kada je izbor kedera za lov smuđa u pitanju, savet da koristite mrtvog kedera jer se on do sada pokazao kao najbolji izbor. Iz tog razloga ćemo napraviti osvrt baš na tu vrstu kedera za ribolov smuđa. Iz isk […]

Skoči na traku sa alatkama